“Als de dagen verder opengaan …….”

“Als de dagen verder opengaan is de eeuwige lucht een wonder.” (J.C.Bloem). ¬†Wat een prachtige zin. Een regel uit een gedicht over de bevrijding, maar die als losse zin op veel meer van toepassing kan zijn. Er spreekt een belofte uit, maakt nieuwsgierig, schept verlangen. Zelf probeerde ik vandaag deze inspirerende zin in een beeld…